Szanowni Państwo:
serwis ten zawiera "Karty oceny parametrycznej" stanowiące podstawę ustalenia przez Radę Nauki w roku 2006 kategorii jednostek naukowych.

Poszczególne "Karty oceny" dostępne są po odszukaniu (przycisk [Szukaj] w prawej górnej części tego ekranu) i wybraniu z listy wyników nazwy jednostki.

Dane zawarte w serwisie zostały wprowadzone przez pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie "Kart oceny parametrycznej" wystawionych przez odpowiednie komisje Rady Nauki, po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji infromacji podanych przez jednostki.
Ze względu na długi proces aktualizacji danych, jeszcze nie wszystkie "Karty oceny" zostały wprowadzone do systemu. Po wprowadzeniu kompletu danych zawartość serwisu zostanie uzupełniona.

W przypadku braku w serwisie "karty" jednostki oraz we wszystkich innych sprawach związanych z przebiegiem i wynikami oceny parametrycznej prosimy zwracać się do Departamentu Bazy Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

LESZEK KOŁODZIEJCZYK tel. 022 52-92-335 leszek.kolodziejczyk@mnisw.gov.pl
URSZULA SADKOWSKA tel. 022 52-92-333 urszula.sadkowska@mnisw.gov.pl
JÓZEF KUCHARSKI tel. 022 52-92-363 jozef.kucharski@mnisw.gov.pl
IWONA JAKOWICKA tel. 022 52-92-325 iwona.jakowicka@mnisw.gov.pl
CECYLIA LEŚNIEWSKA tel. 022 52-92-325 cecylia.lesniewska@mnisw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że nasz Ośrodek nie posiada ŻADNYCH INFORMACJI na temat przebiegu oceny parametrycznej.